1581732021 - Showtime

2300 Arena, Philadelphia, Pennsylvania