1550977218 - FS1

Minneapolis Armory, Minneapolis, Minnesota